Framleis store jervetap for sauebønder

Saueebonde Hans Martin Gjedrem i Valldal slit framleis med store tap på grunn av jerv. I år var det 44 lam og ein vaksen sau som ikkje kom heim frå beite.

Drepen: Også i år er tapa store for sauebønder øvst i Valldalen.  Foto: Hans Martin Gjedrem

Nyheter

Han viser oss blodige bilete av lam som er funne ihelrivne i beiteområda i Steindalen og Grøndalen.