Forventer snarlig avklaring på deponi-lokalisering:

Miljøgift kan bli lagret i deponi her

Et grauttjukt teppe av giftig tjære dekker store deler av sjøbunnen i Volsdalsvågen. Dette må vekk. Andre forurensede muddermasser kan kapsles inn i et strandkantdeponi. Snart må politikerne i Ålesund ta valget.

Renere: Sol Berntsen Slinning er prosjektleder for Renere Fjord i Ålesund kommune. Her med Ysteneset og Volsdalsvågen i bakgrunnen. Både området på land der det gamle gassverket lå og sjøbunnen utenfor er sterkt forurenset av tjære og miljøgifter. På land er over 920 tonn forurensede masser tidligere fjernet. Lokalisering av strandkantdeponi for forurensede masser kan bli lagt hit, kanskje med en ny bydel oppå.   Foto: Marius Simensen

Nyheter

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har nå sendt varsel til Ålesund kommune der de gir pålegg om tiltaksplan for opprydning av forurensa sjøbunn, samt varsel om pålegg om tiltaksplan for sikring av grunnforurensning ved den gamle gassverktomta på Ysteneset.