Så mye laksepenger får kommunene på Sunnmøre

2,25 milliarder blir utbetalt til oppdrettskommunene i Norge. Av dette får havbrukskommunene og fylkeskommunen i Møre og Romsdal i underkant av 176 millioner.

Utbetaling: Oppdrettsanlegget til Mowi nordøst for Vigra. Giske kommune får i år 3,15 millioner for å legge til rette for oppdrettsnæringen.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Inntekter til kommunene fra oppdrettsnæringen fordeles gjennom et havbruksfond. Fondet ble opprettet for at kommunene og fylkene som legger til rette for havbruksnæringen skal få noe tilbake. I Møre og Romsdal får kommunene i underkant av 154 millioner, mens fylkeskommunen får i underkant av 22 millioner.