Eit samrøystes kommunestyre i Sykkylven:

Seier ja til å ta imot flyktningar frå Moria

Sykkylven kommune har kompetanse og kapasitet til å busette fleire flyktningar enn kva regjeringa har lagt opp til. Det seier eit samrøystes kommunestyre i Sykkylven.

Må sove langs vegen: Bebuarar frå den brannherja Moria-leiren har lagt seg for å sove langs vegen.   Foto: Petros Giannakouris AP/NTB

Nyheter

Det var Sveinung Vemøy som kom med forslaget, på vegner av Senterpartiet.