Uten fastlandsforbindelse – mister hurtigbåt når Nordøyvegen kommer:

Store Kalvøy: Kommunen peiker på fylket

Hvem skal ta ansvar for hurtigbåt- og ferjetilbudet til Store Kalvøy? Ålesund formannskap mener fylkeskommunen har ansvar for å gi innbyggerne et aksetabelt rutetilbud.

Tenke nytt: Hurtigbåten «Kalvøy» fra Boreal Fram kommer inn Moljegapet i Ålesund. Formannskapet ber kommunedirektøren se på muligheter for et samarbeid med private aktører om ei ny båtrute til Nordøyane, som tar i bruk ny teknologi.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Fylkesrådmannen har vært klar på at alle båtmidler forsvinner inn i Nordøyvegen. Skal Store Kalvøy ha et båttilbud videre, faller kostnaden på kommunen - mener fylket.