Avviser rapport som anbefaler nytt storfengsel i Ålesund

Ei konseptvalgutredning bestilt av regjeringa konkluderer med at ti av dagens fengsel på Vestlandet bør legges ned, og erstattes med tre store og nye fengsel i Ålesund, Bergen og Stavanger.

Fengsel: Bygg tre store fengsel på Vestlandet, ett av dem i Ålesund, er konklusjonen i ei utredning. (Illustrasjonsbilde)  Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Nyheter

– Fra regjeringa si side er likevel konklusjonen klar, nemlig at det ikke er grunnlag for å bygge tre nye fengsel til erstatning for dagens ti, skriver statssekretær Thor Kleppen Sættem (H) i ei pressemelding på nettsidene til Justisdepartementet.