Gir ikke opp kampen for en nytt fengsel

– Dagens fengsel i Ålesund er ikke egnet bygningsmasse i framtidas kriminalomsorg.

Kjemper for nytt fengsel: Fra venstre styreleder i Sunnmøre Regionråd, Vebjørn Krogsæter, daglig leder Jan-Kåre Aurdal, Dag Olav Tennfjord, leder for arbeidsgruppa for nytt fengsel i Ålesund - og Frode Johansen, leder for Ålesund fengsel. 

Nyheter

Det sier Sunnmøre Regionråd i en uttalelse, etter å ha lest regjeringa sin avgjørelse. Regjeringa avviser forslaget om å bygge tre store, nye fengsel på Vestlandet, til erstatning for ti av dagens fengsel.