Åse renseanlegg

Ansatte ble syke av vond lukt

Vond lukt fra Åse renseanlegg har vært et problem over lengre tid. Ansatte ved anlegget har fått sykdomssymptomer av lukten, og nå har Arbeidsmiljøutvalget satt en frist for en løsning.

Hovedverneombud i Ålesund kommune forventer at tiltakene kommunen kommer med blir gode nok.   Foto: Nils Harald Ånstad

Nyheter

I et møte i Arbeidsmiljøutvalget 30. september kom det fram at ansatte ved Åse renseanlegg har blitt syke av den vonde lukten som kan oppstå både innen- og utendørs.