Eldrerådet krever ny behandling av omsorgskuttene:

– Vedtaket er gjort på feil grunnlag

Eldrerådet i Ålesund ønsker at kommunestyret skal behandle saka om kutt i omsorgssektoren på nytt.

Eldrerådet: Leif Hovde er leder i eldrerådet som nå har bedt om ny behandling av omstillingsplanen i helse- og omsorgssektoren.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

– Jeg kan ikke huske at rådet noen gang har bedt kommunestyret og tidligere bystyre om å underkjenne et vedtak. Når vi nå gjør det, så understreker det alvoret i situasjonen.