No er det vedteke - Valldal får rådhuset

Valldal skal vere administrasjonssenter for Fjord kommune. Det har eit samrøystes kommunestyre vedteke.

Som ei mellombels ordning etter kommunesamanslåinga mellom Stordal og Norddal, har Valldal hatt rådhuset. No blir ordninga permanent.  Foto: Terje Engås

Nyheter

Då intensjonsavtalen mellom kommunane Norddal og Stordal vart underskriven, stod det at rådhuset skulle liggje i Valldal.