Her vil dei bygge Ålesund sin smarte bydel

Elektriske ladestasjonar for tungbilar, hydrogen til dei som heller vil ha det, fjordvarme, elektrisk kraft frå Skodjestraumen - og solceller på alle dei flate taka.

Smart bydel: Digerneset Næringspark har som mål å bli ein framtidig smart bydel. Målet er å finne konkrete kommersielle moglegheiter og løysingar som kan bidra til å nå målet om ein utsleppsfri transportsektor, fortel Jan Petter Larsen, dagleg leiar i Digerneset Næringspark og kommunikasjonsanvarleg Anne- Bente Skjellum for smarte Ålesund.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Ideane er mange når kloke hovud frå over 20 aktørar i prosjektet Digerneset Innovasjon møtest.