Dette går til samferdsel i Møre og Romsdal på statbudsjettet:

– Skuffande lite

Dei fleste er einige om at Møre og Romsdal kjem dårleg ut når ein ser på ulike samferdselstiltak i statsbudsjettet, men fleire set sin lit til at Framstegspartiet får forhandla inn viktige tiltak utover hausten.

Hadde håpt på meir Kristin Sørheim (Sp), leiar i samferdselsutvalet i fylket.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

– Ingenting nytt. Skuffande lite. Det som står det skulle berre mangle.