Leder i transportkomiteen

Frykter gigantoverskridelser på jernbane skyver Møreaksen ut i tid

Helge Orten frykter at de store overskridelsene på jernbaneutbygginger kan skyve store vegprosjekt ut i tid. Et av prosjektene som kan rammes er Møreaksen.

Tog: Store overskridelser på jerbaneutbyggingen rammer vegbudsjettet. Neste år øker regjeringen investeringene i jernbane med tre milliarder og kutter fire milliarder på veginvesteringene.  Foto: Vidar Ruud

Nyheter

– Nå må det settes fokus på overskridelsene på jernbaneprosjektene. Mens Statens vegvesen og Nye Veier klarer å kutte kostnader og holde utbyggingene innenfor budsjettrammene, opplever vi voldsomme kostnadsoverskridelser på jernbaneutbyggingen. Det må vi gjøre noe med, sier leder av transportkomiteen på Stortinget, Helge Orten.