Skuffa tilsette ber om fleire tiltak

– Dette budsjettet kan ikkje bli ståande! Det er den klare meldinga frå tilsette i Ulstein-konsernet etter at statsbudsjettet er lagt fram.

Bekymra: Dei rundt 550 tilsette i Ulstein-konsernet er bekymra for framtida, viss ikkje staten stiller meir opp og hjelper maritimt næringsliv ut av krisa. Frå venstre Hanne Notøy (El og IT), Rune Nilsen tillitsvald i NITO ved Ulstein Design og Solution, Adolf Espeseth i Forbundet ledelse og teknikk, FLT,l som organiserer arbeidsleiarane i UIstein Elektro, Michael Lorentzen i El og IT, Ulstein Elektro, Bjarne Pettersen, Fellesforbundet, Lena Holstad i Negotia (Ulstein verft), Torill Garshol i Handel og kontor (Ulstein verft) og Steven Pushparajah, NITO (Ulstein verft).  Foto: Nils Harald Ånstad

Nyheter

Dei tilsette i Ulstein-konsernet er urolege for framtida, når dei no står midt i ei krise som blir opplevd som større enn aldri før. Difor hadde dei forventningar til krisehjelp frå regjeringa.