Selger radarsystem for varsling av politikontroller:

– Bidrar til bedre trafikksikkerhet

– GPS radar varsler ikke om rus- og promillekontroller, så vi er trygge på at de som kjører påvirket blir tatt, sier Magnus Wester i Safedrive AS. 

Kontrollvarsling: Magnus Wester i det Namsos-baserte firmaet SafeDrive AS oppgir å ha 30.000 kunder i hele Norge. Målet er 100.000 kunder om to år. Radarsystemet de selger varsler politikontroller langs vegene.   Foto: Safedrive AS

Nyheter

Han sier at deres produkt varsler 98 prosent av alle kontroller langs vegene i Norge, og mener tjenesten fungerer svært godt.