La fram psykiatriske rapportar for å bevise at Øvrelid-søskena burde ha søkt erstatning tidlegare

Ulstein kommune sin advokat Reidar Andresen viste fram dokument som etter hans syn prover at samlege av Øvrelid-søskena burde ha gått til erstatningssak mykje tidlegare enn dei gjorde.

Har gjort research: Reidar Andresen og Ulstein kommune har gått grundig til verks og funne mange dokument som fortel om søskena sin kontakt med det offentlege hjelpeapparatet i vaksen alder.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

Eit heilt sentralt stridsspørsmål i rettssaka, er om den relative foreldingsfristen er løpt ut eller ikkje.