Budsjettforslag i Ålesund:

Vil legge ned tre barnehager

Tre kommunale barnehager legges ned og idrettshallen i Osane får penger først i 2023.

Kan bli lagt ned: Kvennaneset barnehage er en av tre kommunale barnehager som kommunedirektøren foreslår å legge ned.   Foto: Sindre Halkjelsvik.

Nyheter

Dette er tiltak som kommunedirektøren legger fram i forslaget til budsjett for 2021 og økonomiplan for 2021–2024. Astrid Eidsvik sier at budsjettet er slik at man balanserer helt på grensa til å havne på Robeklista nok en gang, men at hun håper at man skal unngå dette.