Stram økonomi i nye Ålesund kommune:

Kommunedirektøren tilrår å kutte 190 årsverk

Sluttpakkar kan bli ei løysing for å få ned talet på administrativt tilsette i Ålesund.

Tøffe økonomiske tak: Kommunedirektør Astrid Eidsvik varslar nedbemanning i nye Ålesund kommune.  Foto: Sofie Svanes Flem (arkivfoto)

Nyheter

Neste veke skal formannskapet behandle ei sak om omstillingsprosessen i kommunen, som går på reduksjon i årsverk generelt og i administrasjonen spesielt.