Møreaksen kan bli utsatt om vegbudsjettet flater ut

Her er vegene Statens vegvesen vil bygge de neste årene

Bygging av Møreaksen kan starte i 2023 dersom Stortinget viderefører de rekordhøye bevilgningene til vegbygging. Om ikke kan den bli utsatt til 2028.

Planer: Her er vegens Statens vegvesen vil starte opp langs E136. Møreaksen kan starte i 2023 dersom Stortinget viderefører de rekordhøye bevilgningen til vegbygging. Om ikke kan den bli utsatt til 2028. 

Nyheter

Flater bevilgningene ut kan ny veg Ålesund-Molde bli utsatt til 2028. Det kommer fram i Staten vegvesen sine oppdaterte prognoser for vegbyggingen de neste 10 årene.