Derfor vil Slørdahl ha et eget tilskudd til Trondheim

Stordriftsfordelene ved St. Olavs hospital er ikke store nok.

Adm. direktør Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge.  Foto: Torbjørn Eidhammer

Nyheter

Torsdag eller fredag sender Helse Midt-Norge ut på høring forslaget til justert finansieringsmodell, etter Magnussen 2-modellen. Helseforetakene i Helse Midt-Norge får da fem uker til å komme med innspill. Høringsfristen ser ut til å bli 30. november.