Tank-tømme-test i Brusdalen

Årim satser på dobbel sikkerhet

Årim tester ut fjernavlesning av tette tanker i Brusdalen, noe som skal gi behovsprøvd tømmming og dobbel sikkerhet.

ÅRIM: Miljøselskapet Årim samarbeider med Miljøservice om slamtømming. Her er en av tømmebilene. Disse tømmer både tette tanker og slamavskillere.   Foto: Årim

Nyheter

Årim tømmer ca. 105 eiendommer med tett tank i Brusdalen en gang i året, på en årlig tømmerute, i tillegg til langt flere slamanlegg. Ved behov for ekstratømming, må en betale ekstra. Sunnmørsposten har fått signal om at enkelte kobler fra gråvannet (dusj/vask) fra tanken, for å slippe ekstra tømming og ekstra gebyr. Da går dette urenset ut.