Avløp går i drikkevannskilden til over 60.000 mennesker

– Vi har ei løsning!

Grunneiere rundt Brusdalsvatnet har i årevis forsøkt å få ei løsning for avløp som de mener skal gi drikkevannskilden bedre sikkerhet. Hittil har de ikke fått lov.

Brusdalsvatnet: Bjørn Jørgensen ved Brusdalsvatnet, der han har hytte. Han er en av mange grunneiere som ønsker et tryggere avløpssystem. Bildet er tatt i Vasstranda, med Brusdalen/ Brusdalsvegen på andre sida av vatnet og videre innover i retning Digernes.   Foto: Marius Simensen

Nyheter

– Vi har ei løsning, og vi tilbyr oss å bygge ei løsning for å gi drikkevannet den sikkerheten som trengs, sier Bjørn Jørgensen som sammen med flere hytteeiere i Vasstranda har forsøkt å få etablert ei felles avløpsordning. På motsatt side av Brusdalsvatnet har Bent Sydsæther sammen med andre fastboende i sitt nabolag forsøkt det samme. Uten hell.