- Vern om drikkevannskilden viktigst

Beklager tidsbruken og forstår frustrasjonen

Fagleder Bjørn Skulstad i Ålesund kommune varsler at politikerne straks skal få på bordet en strategi som kan gi grunneiere rundt drikkevannskilden en avklaring.

Vannkvalitet: Bjørn Skulstad i Ålesund kommune og Hans Petter Hildre (til venstre) fra NTNU Ålesund med den smarte bøya som sommeren 2020 ble plassert ut på Brusdalsvatnet.   Foto: Nils Harald Ånstad

Nyheter

– Vi må bare beklage at det har tatt så lang tid, sier Bjørn Skulstad. Arbeidet med å utarbeide en forvaltningsstrategi har stoppa litt opp, hovedsakelig på grunn av kommunesammenslåinga. Men vi prøver å få arbeidet på skinner igjen, og håper at vi i løpet av et par måneder kan legge fram en strategi for politisk behandling, sier Skulstad.