Museumsprosessen på Sunnmøre:

Ber fylkeskommunedirektøren gå inn

Fylkeskulturutvalget ber nå fylkeskommunedirektøren ta grep for å bedre dialogen mellom museumsaktørene i fylket.

Vil ha forslag til løsninger: Marit Nerås Krogsæter (Sp), leder for fylkeskulturutvalget, vil ha statusrapport om museumssammenslåinga til neste møte 9. november.   Foto: Leikny Skjærseth

Nyheter

Etter en langvarig konflikt mellom småmuseene og regionmuseet på Sunnmøre ber kulturutvalget også om at det blir lagt fram en sak til neste utvalgsmøte 9. november. Her ber de om status for konsolidering av regionmuseene i fylket, i lys av den nye stortingsmeldinga om museum som skal komme over nyttår.