Vil redusere luktproblema:

På dette fjellet kan det kome ei 30 meter høg pipe

Reinseanlegget på Kvasneset i Sula vil sannsynlegvis føre til lukt. Men til høgare pipa tilknytt anlegget blir til mindre kan problema bli.

REINSEANLEGG: I dette området på Kvasneset er det planlagt eit komande reinseanlegg. Nøyaktig kvar anlegget kjem er for tidleg å seie. Det har så langt blitt greia ut tre ulike alternativ, men det kan også bli aktuelt med fleire val.   Foto: Morten Hjertø

Nyheter

– Det er ikkje slik at eit reinseanlegg ikkje luktar. Kravet er at det er veldig få som skal kjenne lukt der det bur folk.