Sunnmøre tingrett meiner vindkraftutbyggaren hadde rett til å bruke Haramfjellsvegen:

Grunneigar må betale nærare 270.000

Familien Thue på Haramsøya meinte vindkraftutbyggarane ikkje hadde nokon rett til å nytte Haramfjellsvegen. Tingretten kjem til heilt motsett konklusjon.

Sperra vegen: Hans Petter Thue har i to omgangar sperra Haramsfjellvegen med bil. Begge gongane har han til slutt blitt fjerna av politiet. Også andre har aksjonert på vegen i kortare eller lenger periodar.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Thue må også betale 268.260 i sakskostnader til Haram Kraft AS.