Her er mjølkebilen framleis brannbil

Framleis nyttar Sykkylven brann- og redningskorps ein ombygd mjølkebil som tankbil ved utrykningar. Neste år er brannbilen 30 år, og for veteranbil å rekne.

Ex-mjølkebil: Sykkylven brann- og redningskorps sin tankbil var mjølkebil for Tine frå 1991 til 2000.   Foto: Sykkylven brannvesen

Nyheter

No rår kommunedirektøren til at Sykkylven kommunen hentar inn tilbod på ein ny tankbil. Ein slik bil vi koste om lag 3,4 millionar kroner.