Hevdar molo er ulovleg bygd, på annan manns grunn:

Må sjå på molosak på nytt

Eit inngrep i strandsona er blitt ei stor stridsak i eit hytteområde i Hareid. Formannskapet har no sendt saka tilbake til administrasjonen for «forsvarleg behandling».

Formannskapet i Hareid krev at administrasjonen i kommunen ser på tiltaka som er gjort i strandsona ved eit hyttefelt på nytt. 

Nyheter

– Dette er ei vanskeleg sak, med fleire sider, seier Hareid-ordførar Bernt Brandal (Folkelista) etter at formannskapet nok ein gong har vurdert ei sak som gjeld eit tiltak i strandsona i kommunen.