Så nær er Ålesund Robek-lista:

Nye Ålesund sin store baksmell: – Vi har fått heilt andre rammevilkår enn vi så for oss

– Det er ikke bare politikerne som er frustrerte, sier kommunedirektør Astrid Eidsvik om sammenslåinga av de fem kommunene – som har endt med en gedigen økonomisk baksmell og et krisebudsjett for 2021.

Prognose 2020 - balanserer på grensa til Robek: Den kvite linja representerer Robek-lista. Til høyre ser vi merforbruk etter strykninger og inndekking fra disposisjonsfondet. Merk at det er knytta stor usikkerhet til prognosen, blant anna fordi det er en prognose etter årsoppgjørsdisposisjoner. Ålesund kommune

Nyheter

– Vi har fått andre rammevilkår enn vi så for oss da vi jobba inn mot ny kommune, sa Astrid Eidsvik da tertialrapporten for 2. tertial var oppe i formannskapet denne uka. Det var dyster lesing.