Ber om hjelp frå bilistar

Vekk: 110-sentralen i Møre og Romsdal etterlyser to brannsløkkingsapparat – som laurdag blei fjerna frå eit skap i Eiksundtunnelen.  Foto: 110-sentralen Møre og Romsdal.

Det er uansvarleg å utføre slikt skadeverk, og eg har lite til overs for den eller dei som gjer slikt

Tor Sæther, lensmann
Nyheter

(Vikebladet Vestposten): Både politi og vegvesen fortvilar over at det stadig blir fjerna brannsløkkingsapparat frå tunnelane i Eiksundsambandet.