Møre og Romsdal taper i kampen om samferdselskroner. Dette har Mørebenken gjort

Møre og Romsdal får mindre samferdselspenger enn sammenlignbare fylker. Vi har spurt Mørebenken om hva de har gjort på disse feltene.

Opp og fram: Møreaksen mellom Ålesund og Molde kan ligge inne i neste NTP. Foreløpig taper Møre og Romsdal kampen om de store vegprosjektene.  Foto: Møreaksen AS

Nyheter

Det er krevende å sammenstille hva som blir løyvet innen samferdsel til i hvert enkelt fylke, men ingen på Mørebenken protesterer på at Møre og Romsdal har fått realisert få nye prosjekter de siste årene.