Rettssak om mellombels stans i vindkraftutbygginga på Haramsøya, dag 3:

Folkestad: – Vi var med å spele inn kunnskap som vi ikkje finn brukt 

Ornitolog Alv Ottar Folkestad forstår ikkje korleis vindkraftverket på Haramsøya kunne få konsesjon.

Vitnar: Folkestad har gjennom eit langt liv jobba med naturforvalting i både stat og kommune. No er han pensjonist, men desto sterkare engasjert for Norsk ornitologisk foreining (NOF), særleg når det gjeld høyringsspørsmål i vindkraftsaker. 

Nyheter

Norsk ornitologisk foreining (NOF) med Alv Ottar Folkestad i spissen, meiner vindkraftverket som er under bygging på Haramsfjellet kjem i konflikt med fuglelivet.