Harde påstander mot forsterka avdeling på Hatlane skole: – Motsatt av det foreldre sier til oss, sier rektor

I et varselbrev går Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) hardt ut og varsler om kritiske forhold ved forsterka avdeling på Hatlane skole. Rektor og lærerne kjenner seg ikke igjen i påstandene.

NFU-leder: Lokallagsleder Janne Muri i NFU mener noe må gjøres ved forsterka avdeling på Hatlane skole.  Foto: Bjørn Vatne

Nyheter

Leder i NFU Ålesund, Janne Muri, står bak brevet som inneholder flere harde påstander om alvorlige forhold ved forsterka avdeling ved skolen. Der er 30 barn med ulike former for utviklingshemminger. Elevene er både i barneskole- og ungdomsskolealder.