Derfor meiner han at Helse Møre og Romsdal bør få ekstra finansiering

Overlege Rune Heggedal reagerer på det han meiner er uklare svar frå St. Olavs hospital og Helse Midt-Norge.

Reagerer på fordelinga av sjukehuspengar: Rune Heggedal er overlege i Volda og har vore styremedlem i Helse Midt-Norge.  Foto: Roy-Arne Folkestad

Nyheter

Det meste av St. Olavs hospital er lokalsjukehus. Kvifor skal trønderane ha eit betre lokalsjukehus enn folk i Møre og Romsdal, spør Rune Heggedal. Han er avdelingsoverlege ved Volda sjukehus, og tidlegare styremedlem i Helse Midt-Norge.