Denne barnehagen er føreslått lagt ned

Liabygda barnehage heng i ein svært tynn tråd. Rådmann Åse Elin Hole i Stranda tilrår å leggje ned barnehagen frå 1. januar 2021.

I fare: Liabygda barnehage kan bli lagt ned.  Foto: Stranda kommune

Nyheter

Dette kjem fram i saksinnstillinga rådmannen fremjar for helse-, oppvekst- og kulturutvalet (HOK) neste tysdag, skriv avisa Sunnmøringen.