Vil leggje ned tre barnehagar

Tre barnehagar i Sykkylven er i fare. Kommunedirektør Geir Ove Vegsund føreslår å leggje ned Tandstad barnehage og Vik barnehage hausten 2021, og Blakstad barnehage hausten 2022.

Barn: Det er for mange og for små barnehagar i Sykkylven, meiner kommunedirektøren - og vil leggje ned tre av dei. (Illustrasjonsfoto)   Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Nyheter

– Årsaka er at vi har ein betydeleg overkapasitet på barnehageplassar no, forklarer Vegsund til Sunnmørsposten.