Derfor har ÅKE gått frå 28 til 200 tilsette

Ålesund kommune var brått større etter kommunesamanslåinga 1. januar. Det har også gjort Ålesund kommunale eigedom KF (ÅKE) klart større enn før.

ÅKE-prosjekt: Skodje barneskule er eit av dei store prosjekta ÅKE held på med no. Skulen nærmar seg ferdigstilling.  Foto: KRISTOFFER ANTONSEN

Nyheter

No er ÅKE oppe i 200 tilsette. Til saman har dei rundt 170 årsverk, men ikkje alle er 100-prosentstillingar.