Stor naturvernkåring:

Giske forvaltar areala sine godt - sjekk din kommune

Kor godt tar kommunane vare på strandsona, dyrkamark, myr, ferskvatn og friluftsområde? I denne undersøkinga gjer Giske det godt, medan Ålesund, Ørsta og Vestnes gjer det dårleg.

Best i fylket: – LNF-områda er nesten heilage stader, seier Harry Valderhaug.  Foto: Staale Wattø (arkivbilde)

Nyheter

Bak undersøkinga står den norske miljøorganisasjonen Sabima. Dei jobbar for å stogge tapet av naturmangfald. Sabima har bedt alle kommunane i landet rapportere tal på kor ofte dei tillét: