Strid om avfall på Fjellsetra er framleis uløyst

Plasseringa av avfallscontainerar på Fjellsætra i Sykkylven er i strid med gjeldande plan. Arealet er regulert til parkeringsplassar.

Fjellsætra: Plasseringa av avfallscontainerar på Fjellsætra i Sykkylven har skapt strid.  Foto: Sykkylven kommune

Nyheter

Det vedgår Sykkylven kommune i eit svarbrev dei har sendt til advokat Mette Ekroll Nyland. Ho representerer eit par som eig ei hytte på nabotomta til dei nye søppelcontainerane.