Ein pårørande har meldt seg ut av kyrkja etter bisetjing - ein annan vurderer det same:

Meiner dei vart dårleg behandla av gravferdsbyrå

29. oktober vart mora til Mette Meyer Saure og Roar Hagen bisett frå Herøy kyrkje. Det meiner dei pårørande var ei svært ubehageleg oppleving. I stridens kjerne ligg mellom anna ein Bjørn Eidsvåg-song.

Konflikt: Eit pårørande søskenpar meiner dei hadde ei svært dårleg oppleving før og etter bisetjinga av mora deira i Herøy kyrkje. Kritikken blir retta mot det lokale gravferdsbyåret.  Foto: Arkivfoto

Nyheter

– Eg opplevde at sorgprosessen vart øydelagt av tekniske detaljar. Mamma fekk ikkje den bisetjinga ho fortente, seier Mette Meyer Saure til Sunnmørsposten.