Glede etter vedtak i kommunestyret:

Håper på innflytting i Hatlehol kirke til advent 2024

– Vi er veldig tilfreds med at Hatlehol kirke fortsatt står i kommunens økonomiplan, og at dette ikke har endret seg, sier prest Anders Barstad.

Fra børs til katedral: Anders Barstad er siviløkonomen som ble prest. I fjor begynte han å jobbe i hjemkirka si i Spjelkavik, med spesielt ansvar for Hatlehol menighet - som har ventet på egen kirke i minst 50 år.   Foto: Arkivfoto: Johan Behrentz

Nyheter

Den nye kapellanen i Spjelkavik har spesielt ansvar for menigheten i Hatlehol.