Ikkje alle aksepterer dei nye lønnsordningane for lærarar i nye Ålesund:

Lærarar går ned i lønn - LO-forbund stiller seg på bakbeina

Ein del lærarar har fått mindre tillegg i nye Ålesund kommune enn dei hadde før samanslåinga. Kommunen og Utdanningsforbundet er einige om ein ny og harmonisert avtale. Skolenes Landsforbund gir seg derimot ikkje.

Fylkesleiar: Sissel Stokke er fylkesleiar i Skolenes Landsforbund.  Foto: Privat

Nyheter

Dei avviser nemleg at deira medlemmar skal gå ned i lønn.