Oversikt: Så mye må skolene kutte

Totalt skal skolene spare 58 millioner. Slik er kuttene foreslått fordelt mellom skolene i Ålesund kommune.

Må spare: Spjalkavik barneskole er blant skolene som ligger inne med store kutt i 2021.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Åtte skoler må kutte en tiendedel av utgiftene.