St. Olav vil ha 257 mill. i regiontilskudd

Ønsker omtrent like mye penger som de får i dag.

Akuttmottak og helikopterlandingsplass ved St. Olavs hospital i Trondheim.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Tilskuddet til St. Olavs hospital som regionsjukehus bør være på nivå med det beløp som så langt er foreslått som trekk fra St. Olav, på 257 mill. kr. Det mener direktøren ved sjukehuset.