Ingen særbehandling av Spjelkavik ungdomsskole:

– Må fordele ressursene rettferdig

Spjelkavik ungdomsskole oppfyller ikke lærernormen, men kan ikke vente seg noen spesialbehandling når Ålesund kommune skal spare penger.

Lærerminus: Spjelkavik ungdomsskole har få for lærere i forhold til normen.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

– Vi må holde oss til en rettferdig ressursfordeling mellom skolene, sier kommunalsjef Bjørn Ivar Rødal. Og dette handler ikke bare om størrelsen på de økonomiske rammene, men også om hvordan skolene disponerer ressursene sine. I den økonomiske situasjonen vi står overfor, vil alle skolene bli utfordra på prioritering av oppgaver og ressursbruk. Noen må ta grep for å utnytte ressursene på en annen måte, og prioritere bort oppgaver som ikke er lovpålagte. Spjelkavik ungdomsskole vil nok få ei slik utfordring, sier Rødal.