Slik blir fylkesbudsjettet:

Kuttkamerater mot luksusfellen i fylkesutvalget

Kuttkammeratene er Frps stempel på flertallet i fylkestinget. - Frp går i luksusfellen, er svaret fra Ap.

Gikk i ordkrig: Til venstre Arbeiderpartiets Per Vidar Kjølmoen. Til høyre den godt profilerte Frank Sve fra Fremskrittspartiet.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Et budsjett for neste år preget av små kutt og små påplussinger endte i fylkesutvalget i en debatt om forholdet mellom et liv i sus og dus og det å gå i luksusfellen. Frps Frank Sve og Aps Per Vidar Kjølmoen tørnet sammen med friske karakteristikker.