Forurenset vann ved Ålesund sjukehus:

Utbygging utfordrer vannkvaliteten

Vannet på Ålesund Sjukehus er reint nok til å drikkes, men ikke reint nok for laboratoriebruk. Det merkes på vannet at det bygges ut på Åse.

Får flere naboer: Flere boligprosjekter i nærområdet til Ålesund sjukehus medfører mye graving og arbeid på vannledningsnett. Det merkes på vannet. Arkivfoto.  Foto: Marius Simensen

Nyheter

Nå etterlyses det fra sjukehuset en bedre dialog med Ålesund kommune, med varsling om når det kan ventes forurenset vann i rørene. Da kan det i forkant tas grep for å unngå at «dårlig vann» med for mye humus slippes inn.