Jordskredet på Sulesund:

– I løpet av fredag skal vi ha vegen open

Oppryddingsarbeidet etter jordskredet på Sulesund har tidvis vore krevjande grunna dårleg vêr og mykje vatn i terrenget. Likevel er mannskapet optimistisk til prognosen om å opne vegen igjen fredag klokka 12.30.
Nyheter

– Vi trudde vel ikkje at det kom til å ta så lang tid med oppryddingsarbeidet. Samtidig har vi den erfaringa med dette typen skred at vi ikkje veit kva som er der før vi byrjar å sortere i massen, fortel byggeleiar Grete Berge.