Full splid om skulekrinsar i nye Volda

Senterpartiet vart splitta, og det vart jamt løp i ei sak som i stor grad handlar om å stå ved lovnader knytt til kommunesamanslåinga mellom Volda og Hornindal.

Austefjord-foreldra har sagt tydeleg frå at fleirtalet ynskjer at elevane i framtida skal gå på skule i Volda sentrum. Men Hornindal vert nærskule. FOTO: PRIVAT 

Nyheter