Truslar utløyste væpna aksjon - mann dømd til fengsel og kontaktforbod

Politiet gjekk til væpna aksjon etter at ein mann sende truslar til ein person han hadde forbod mot å kontakte. Om mannen bryt kontaktforbodet igjen, må han rekne med å få fotlenke og alarm.

Dømd: Ein mann i 20-åra er i Sunnmøre tingrett dømd til fire månader fengsel. ILLUSTRASJON.  Foto: Stig Vågnes

Nyheter

Sunnmøre tingrett har dømt ein mann i 20-åra til fire månader fengsel. Mannen har også fått kontaktforbod mot fleire familiemedlemer.